66466 - Ό,τι έδωσε η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Ό,τι έδωσε η Τουρκία
το έκανε
για να εξασφαλίσει
την εδαφική της
ακεραιότητα
αλλά και ειδικά
της Κωνσταντινούπολης
επειδή φοβόταν
το φαινόμενο
της κατοχής.