66469 - Με το μέγεθος

Ν. Λυγερός

Με το μέγεθος
του banjo
βλέπεις
ότι οι δακτυλισμοί
έχουν τεράστια
σημασία
και ότι το ασήμι
αλλάζει
ουσιαστικά
τον ήχο
και το βάθος του.