66471 - Όλο και καλύτερα

Ν. Λυγερός

Όλο και καλύτερα
φαίνεται
πόσο σημαντικός
είναι ο ρόλος
της Παμμακεδονικής
Αμερικής
στον αγώνα
της απελευθέρωσης
της Μακεδονίας
από την προπαγάνδα
της ιδεολογίας.