66485 - Ενάντια στη βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Ενάντια στη βαρβαρότητα
δεν λειτουργεί
η εξουσία
αλλά η ουσία
της νοημοσύνης
και γι’ αυτό
ενίσχυσέ την
με τη σκέψη
της Ανθρωπότητας
χάρη στον Χρόνο.