66488 - Το ήθος

Ν. Λυγερός

Το ήθος
του θεάτρου
αναδεικνύει
την ανάγκη
που υπάρχει
για να ζήσει
η Ανθρωπότητα
το σενάριο
του Χρόνου
αντιμετωπίζοντας
τη βαρβαρότητα.