66500 - Το μήνυμα

Ν. Λυγερός

Το μήνυμα
του Πρεσβύτερου
είναι ξεκάθαρο
όταν εξηγεί
ότι η αδικία
είναι αμαρτία
γιατί ξέρει
ακριβώς
τι είχαν κάνει
οι εχθροί
της Σχολής.