66502 - Η άσκηση

Ν. Λυγερός

Η άσκηση
του δεξιού
χεριού
ενεργοποιεί
το διαφορετικό
παίξιμο
των ασημένιων
δακτύλων
πάνω
στις χορδές
πριν τις συγχορδίες
μέσω αρπισμών.