66505 - Όταν διαβάσεις

Ν. Λυγερός

Όταν διαβάσεις
και μελετήσεις
την πρώτη
Επιστολή
του Ιωάννη
καταλαβαίνεις
ότι είναι
το τελευταίο
θεμέλιο
της υποστήριξης
του Ευαγγελίου.