66506 - Η ώρα της Διδασκαλίας

Ν. Λυγερός

Η ώρα της Διδασκαλίας
εμπλουτίζει
κάθε μαθητή
που θέλει
να δει
την αλήθεια
και να καταλάβει
την ουσία
της Επιστολής
για το παρελθόν
και το μέλλον.