66508 - Ακούς τη σιωπή

Ν. Λυγερός

Ακούς τη σιωπή
διαφορετικά
όταν νιώθεις
τη μουσική
γιατί ξέρεις
πως είναι
μέσα της
και όχι
ξένο στοιχείο
χωρίς νόημα.