66510 - Η χαρά της μελέτης

Ν. Λυγερός

Η χαρά της μελέτης
φαίνεται
όταν το αντικείμενο
είναι μια
παλιά παρτιτούρα
που δηλώνει
με το ύφος της
την αιωνόβια
εμβέλεια
του Bach.