66511 - Μέσα στην παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Μέσα στην παρτιτούρα
εμφανίζεται
μια εικόνα
που άλλοι
προσπάθησαν
να μειώσουν
με το κείμενο
αλλά η μουσική
δεν ξεχνά
την ουσία.