66513 - Ο διάλογος

Ν. Λυγερός

Ο διάλογος
που διάβασες
είναι
μονόλογος
κατά βάθος
αφού
ακούς
τελικά
τις σκέψεις
του άλλου.