66514 - Μέσα

Ν. Λυγερός

Μέσα
στο θεατρικό
βλέπεις
κάτι το βαθύτερο
που επηρεάζει
την ερμηνεία
που θα πρέπει
να επινοήσεις
για να ζήσεις
το βάθος
του έργου.