66515 - Πρόσεξε

Ν. Λυγερός

Πρόσεξε
κάθε πρόταση
του διαλόγου
μετά τον μονόλογο
για να δεις
μετά το παλαιό
το καινό
και να προετοιμαστείς
για το μέλλον
της πίστης.