66516 - Οι νότες

Ν. Λυγερός

Οι νότες
είναι σημαντικές
κι όταν τις διαβάζεις
προσεκτικά
ανακαλύπτεις
ιστορία
που δεν μπόρεσαν
να καταγράψουν
τα κείμενα
λόγω απαγόρευσης.