66517 - Στο θέατρο

Ν. Λυγερός

Στο θέατρο
το σενάριο
είναι βαθύτερο
από την παράσταση
γιατί αυτό
δεν εξαρτάται
από το κοινό
και την κατανόησή του
αφού ζει
από πριν.
Προϋπάρχει !