66518 - Το υποβρύχιο

Ν. Λυγερός

Το υποβρύχιο
δεν είναι
μόνο ένα γλυκό
αλλά κομμάτι
του θεατρικού
που έρχεται
να ενισχύσει
το κείμενο
δίνοντας
λεπτομέρειες
που αγγίζει.