66519 - Το καρυδάκι

Ν. Λυγερός

Το καρυδάκι
αποτελεί
ένα γλυκό
παράδοξο
αφού
το καρύδι
δεν τρώγεται
με αυτόν
τον τρόπο
έτσι είναι
υπέρβαση.