66520 - Η βαθύτητα της σιωπής

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Η βαθύτητα της σιωπής είναι τόσο μεγάλη που χρειάστηκαν πολλά σύμβολα στη μουσική για να την ενσωματώσει μέσα στο έργο της ή μάλλον για να ζήσει μέσα της.
Με την σιωπή ακούς και τη συνοχή της σκέψης πριν εκφραστεί η συνέπεια της πράξης. Έτσι θα προσέξεις ότι πάντα μετά τον Λόγο ακολουθεί η σιωπή γιατί μόνο αυτή είναι ικανή να το κάνει.
Αυτός είναι ο λόγος που τη βλέπεις και στο θεατρικό μαζί με τον χρόνο για να υπάρχει ο απαραίτητος βαθμός που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σενάριο θα ανακατασκευάσει τη ζωή που θα αφήνει ένα ίχνος που ξεπερνά τη καθημερινότητα. Η σιωπή είναι και ο χώρος όπου ζει ο χρόνος της στρατηγικής. Κι αν ακούς κομμάτια πάνω στη σκακιέρα ή πέτρες πάνω στο goban, η σιωπή παραμένει η μόνη που βλέπει το αόρατο.
Χάρη σε αυτή μιλάς στο αόρατο.
Μην το ξεχνάς.