66523 - Η αρμενική παράδοση

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Θα ήθελα ν’ ακούσουμε ένα παραδοσιακό αρμενικό κομμάτι.

Δάσκαλος: Για ποιο μιλάς;

Μαθήτρια: Το βρήκα στην περίφημη μέθοδο για το ντουντούκ…

Δάσκαλος: Τότε παίζεται και στο κλαρίνο.

Μαθήτρια: Μπορούμε να μελετήσουμε μαζί;

Δάσκαλος: Βέβαια, ας ανοίξουμε τη μέθοδο.

Μαθήτρια: Είναι η εικοστή άσκηση.

Δάσκαλος: Είναι το πρώτο παραδοσιακό τραγούδι.

Μαθήτρια: Γι αυτό ήθελα…

Δάσκαλος: Καλώς… Moderato.  Τέσσερα τέταρτα.

Μαθήτρια: Δεν είναι legato.

Δάσκαλος: Είναι μία απλοποίηση.

Μαθήτρια: Δηλαδή;

Δάσκαλος: Ας αρχίσουμε όπως λέει η παρτιτούρα και μετά ας δένουμε ανά δύο και ανά τέσσερα.

Μαθήτρια: Για να δούμε τη διαφορά.

Παίζει στο κλαρίνο τους τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Ανά δύο ακούγεται πιο όμορφα.

Δάσκαλος: Θα το κρατήσουμε μέσα μας τότε.

Μαθήτρια: Το ακούω ήδη.

Δάσκαλος: Συνεχίζουμε το έργο της παράδοσης.