66525 - Ταξίδι με τους μικρούς μαθητές

Ν. Λυγερός

Δάσκαλος: Με τη μουσική μπορείς να ταξιδέψεις.
Κυρία: Τι σκεφτήκατε;
Δάσκαλος: Οι μικροί μαθητές θα μπορούσαν να πάνε στη Νέα Υόρκη…
Κυρία: Θα ήταν θαυμάσιο…
Δάσκαλος: Με το μαντολίνο οκτάβα θα ακουστεί ο ειδικός ήχος…
Κυρία: Και θα μπορέσουν να φανταστούν την εικόνα.
Δάσκαλος: Μπορούν να βλέπουν και εικόνες ταυτόχρονα.
Κυρία: Αυτό μπορώ να το κανονίσω.
Δάσκαλος: Ξέρω… Ας δούμε τις νότες…
Κυρία: Ωραία.
Δάσκαλος: Διότι παίζεται βέβαια και στη κιθάρα.
Κυρία: Αλλά με άλλο ήχο.
Δάσκαλος: Θα υποστηρίζει το ταξίδι. Παίζει το θέμα New York, New York με το μαντολίνο οκτάβα.
Κυρία: Φαντάζομαι ήδη τη χαρά τους…
Δάσκαλος: Ας το μελετήσουμε πιο βαθιά όσον αφορά στον χαρακτηριστικό του ρυθμό…
Κυρία: Μετά θα τους βάλω και το τραγούδι.
Δάσκαλος: Αφού έχουμε τα λόγια, θα έχουν και τη μετάφραση…
Κυρία: Έχω ήδη την εικόνα…