66540 - Η χαρά

Ν. Λυγερός

Η χαρά
που εκπέμπει
ο Μαθητής
στο τέλος
του μαθήματος
προέρχεται
από την κατανόηση
της επινόησης
που διαμορφώνει
το πλαίσιο
της ζωής
για να μην είναι
περιορισμένη
στην ύπαρξη
που είναι
ανίκανη
να παράγει
έργο.