66544 - Τα στοιχεία

Ν. Λυγερός

Τα στοιχεία
της παρτιτούρας
είναι λεπτομέρειες
του χάρτη
που πρέπει
να διαβάσεις
προσεχτικά
για να βρεις
τις ενδείξεις
και τα πατήματα
που θα βοηθήσουν
στην εκτέλεση
και στην ερμηνεία
για ν’ ακουστεί
το πρέπον
για τους ανθρώπους.