66547 - Απέναντι στο νησί

Ν. Λυγερός

Απέναντι στο νησί
τα κίτρινα φύλλα
του δέντρου
έδειχναν
τα χρώματα
της εποχής
χωρίς να φοβούνται
το κρύο
που είχε
αρχίσει
να παγώνει
κάθε ξύλο
γιατί
η πολυκυκλικότητα
είχε αρχίσει.