66550 - Το δένδρο έπλασε

Ν. Λυγερός

Το δένδρο έπλασε
έναν καθρέφτη
πάνω
στη λίμνη
έτσι το τέλος
της ημέρας
απέκτησε
νέο νόημα
αφού
μεταμορφώθηκε
το τοπίο
για να γίνει
απόδειξη
της φυσικής
ομορφιάς.