66551 - Το άγγιγμα του Φθινοπώρου

Ν. Λυγερός

Δήμητρα: Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η ερμηνεία.

Κυριάκος: Κι όμως υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να λυθεί το αίνιγμα.

Δήμητρα: Δηλαδή την ύπαρξη δεύτερης ερμηνείας.

Κυριάκος: Ακριβώς…

Δήμητρα: Αλλά ποιος δίνει σημασία στον θάνατο;

Κυριάκος: Όποιος το έχει γνωρίσει κι όποιος πονά για τους άλλους.

Δήμητρα: Ακόμα κι αν δεν ζητούν τίποτα.

Κυριάκος: Ειδικά τότε.

Δήμητρα: Δεν τον είχα φανταστεί τόσο μόνο.

Κυριάκος: Ούτε εκείνη τόσο άδικη.

Δήμητρα: Έχεις δίκιο. Ενώ υπήρχαν όλα τα δεδομένα μέσα στο κείμενο.

Κυριάκος: Οι περισσότεροι δεν το διαβάζουν, μερικοί κάνουν μια τυπική ανάγνωση για να μην έχουν ενοχές.

Δήμητρα: Και σπάνιοι είναι αυτοί που το μελετούν.

Κυριάκος: Μόνο οι τελευταίοι βλέπουν την ουσία.

Δήμητρα: Επειδή οι άλλοι δεν ξέρουν ότι υπάρχει.

Κυριάκος: Και τώρα που ξέρεις, τι θα κάνεις;

Δήμητρα: Θα ξαναδιαβάσω τον διάλογο.

Κυριάκος: Χαίρομαι.

Δήμητρα: Εγώ περισσότερο γιατί τώρα ξέρω ότι υπάρχει η αλήθεια.