66559 - Η παλιά μουσική

Ν. Λυγερός

Η παλιά μουσική
της Αμερικής
σου θυμίζει
πάντα
κάτι το νοσταλγικό
που δεν ξέχασε
η ιστορία
παρόλο
που πολλοί
δεν δίνουν σημασία
σε αυτούς τους ήχους.