66564 - Νέο βήμα

Ν. Λυγερός

Κυριακή:  Δεν ήξερα…

Δάσκαλος: Ξέρω.

Κυριακή:  Θα μάθω;

Δάσκαλος: Θα μάθεις.

Κυριακή:  Γιατί καθυστερώ;

Δάσκαλος: Λόγω καταπάτησης του παρελθόντος.

Κυριακή:  Γιατί θα τα καταφέρω;

Δάσκαλος: Επειδή είσαι ανθρώπινη…

Κυριακή:  Ακόμα;

Δάσκαλος: Από την αρχή…

Κυριακή:  Και γιατί δεν το έβλεπα;

Δάσκαλος: Δεν το πίστευες…

Κυριακή:  Και τώρα;

Δάσκαλος: Τώρα πιστεύεις.

Κυριακή:  Πρέπει να το αξιοποιήσω…

Δάσκαλος: Αλλιώς θα είναι πράξη βαρβαρότητας.

Κυριακή:  Κι αν δεν αντέχω;

Δάσκαλος: Θα αντέχω για σένα.

Κυριακή:  Το νιώθω.

Δάσκαλος: Το βλέπω.

Κυριακή:  Τότε συνεχίζουμε, Δάσκαλε.

Δάσκαλος: Δεν σταματάμε, Μαθήτρια.

Κυριακή:  Θα πάμε στο μέτωπο.

Δάσκαλος: Εκεί είναι η ζωή μας.