66573 - Η μελέτη 

Ν. Λυγερός

Η μελέτη
των tsumego
μπορεί να είναι
ακατανόητη
στους περισσότερους
αλλά παραμένει
απαραίτητη
ως εξάσκηση
της διαχείρισης
των τακτικών
σχημάτων.