66574 - Η σύνθεση

Ν. Λυγερός

Η σύνθεση
των σπουδών
μπορεί να είναι
ακατανόητη
στους περισσότερους
αλλά παραμένει
απαραίτητη
ως εξάσκηση
της επίλυσης
των τεχνικών
ζητημάτων.