66576 - Η αποδοχή

Ν. Λυγερός

Η αποδοχή
από τους πολλούς
δεν λειτουργεί
απαραίτητα
ποιοτικά
και γι’ αυτό
πρέπει
να κοιτάς
το κλέος
και όχι τη φήμη
για να εξελιχθείς.