66578 - 11 Νοεμβρίου 1918

Ν. Λυγερός

Το τέλος
του τελευταίου
των τελευταίων
πολέμων
δεν το ξεχνάμε
γιατί όσοι
λησμόνησαν
καταδικάστηκαν
μετά την κρίση
να ζήσουν
τον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο.