66579 - Η βαρύτητα

Ν. Λυγερός

Η βαρύτητα
για τον Μαθητή
πρέπει να είναι
αναφορά
στην σχετικότητα
και γι’ αυτό
η διατροφή
με έξυπνο τρόπο
είναι αναγκαία
για την υγεία του.