66580 - Ο έξυπνος πολιτισμός

Ν. Λυγερός

Ο έξυπνος πολιτισμός
είναι αυτός
που ξέρει
ότι ανήκει
στην Ανθρωπότητα
και προστατεύει
όσους είναι
μαζί του
για να υπάρχει
η κληρονομιά.