66584 - Πριν το θέατρο

Ν. Λυγερός

Πριν το θέατρο
υπάρχει
ήδη θέατρο
κι όταν
το νιώθεις
μπαίνεις
πιο βαθιά
μέσα
στο κείμενο
και την παράσταση
γιατί έχεις
προετοιμαστεί
για την κατάθεση
στη σκέψη
ενός άλλου
κόσμου.