66585 - Τα δέντρα

Ν. Λυγερός

Τα δέντρα
μάς περίμεναν
στο πάρκο
λες και ήξεραν
ότι θα έρθουν
οι παρατηρητές
του Χρόνου
για να μάθουμε
ποιες είναι
οι ανάγκες
του κόκκινου
που γράφει
την ιστορία
πάνω στα φύλλα
για να μην ξεχαστεί
η εποχή.