66587 - Την ώρα

Ν. Λυγερός

Την ώρα
που πεθαίνεις
στο γέλιο
γίνεσαι
πιο ανθρώπινος
και γι’ αυτό
καταφέρνεις
να ξεπεράσεις
τα κοινωνικά
εμπόδια
που λερώνουν
τη ζωή
όταν η ψυχή
δεν μπορεί
ν’ αντισταθεί
στις πιέσεις.