66598 - Ο νεκρός πολεμιστής

Ν. Λυγερός

Γιώργος: Πρέπει να υποχωρήσουμε;
Δημήτρης: Και τι θα κάνουμε με τον Οδυσσέα;
Γιώργος: Θα τον πάρουμε μαζί μας.
Δημήτρης: Μα είναι τεράστιος…
Γιώργος: Τι έχει στο χέρι;
Δημήτρης: Ένα γράμμα…
Γιώργος: Φέρτο εδώ… Ο Δημήτρης πηγαίνει το γράμμα.
Δημήτρης: Ορίστε. Χρόνος. Και τι αλλάζει τώρα;
Γιώργος: Περίμενε να το διαβάσω…
Δημήτρης: Τι λέει;
Γιώργος: Δεν τελείωσα, περίμενε σου είπα.
Δημήτρης: Καλά, καλά, περιμένω…
Γιώργος: Το τελείωσα…
Δημήτρης: Λοιπόν;
Γιώργος: Διάβασέ το. Του δίνει το γράμμα.
Δημήτρης: Δεν ξέρω να διαβάζω…
Γιώργος: Μα είναι για σένα.
Δημήτρης: Ο Οδυσσέας έγραψε γράμμα για μένα;
Γιώργος: Ακριβώς.
Δημήτρης: Δεν του είχα πει ότι είμαι αγράμματος.
Γιώργος: Θες να σου πω;
Δημήτρης: Δεν ξέρω…
Γιώργος: Πάντως θα τον πάρουμε μαζί μας.
Δημήτρης: Ναι, επειδή είναι τεράστιος.