66618 - Η κρυφή παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Η κρυφή παρτιτούρα
ήρθε να καλύψει
ένα κενό
αιώνων
κι έτσι εμφανίστηκε
ο αληθινός
συνθέτης
που δεν ήταν πια
ξεχασμένος
από την κοινωνία
αφού η Ανθρωπότητα
είχε επαναφέρει
την ουσία
στη θέση της
για να συμπεριληφθεί
στον Πολιτισμό.