66619 - Περί έθνους

Ν. Λυγερός

Απόστολος:  Πώς υποστηρίζεται η έννοια του έθνους;
Δάσκαλος: Με την έννοια του κράτους έθνους.
Απόστολος: Είναι πρόσφατη;
Δάσκαλος: Είναι αποτέλεσμα της Συνθήκης της Βεστφαλίας.
Απόστολος:  Άρα υπάρχει επίσημα από το 1648.
Δάσκαλος: Έπρεπε να περιμένουμε τις εξελίξεις του ΙΖ’ αιώνα για να υπάρξει η αναγκαία ωρίμανση.
Απόστολος: Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εύκολη έννοια.
Δάσκαλος: Σωστά και έχει αποδείξει ότι είναι ανθεκτική αφού ζει εδώ και τρεις αιώνες.
Απόστολος: Και εφαρμόζεται σε πόσες χώρες;
Δάσκαλος: Δεκάδες. Στην πραγματικότητα είναι από τα πιο κοινά μοντέλα.
Απόστολος: Κι έπρεπε και για αυτό να περάσουμε από πολέμους για να αντιληφθούμε την αξία της έννοιάς του.
Δάσκαλος: Οι πόλεμοι είναι κρίσεις που λειτουργούν και ως ευκαιρίες αναθεμελίωσης.
Απόστολος: Έτσι η έννοια του έθνους μπορεί να υποστηριχθεί και θεσμικά.
Δάσκαλος: Λειτουργεί ενισχυτικά για το βλέμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Απόστολος: Και σε αυτόν είναι έθνη.
Δάσκαλος: Από τον Κ’ αιώνα…