66624 - Στο θέατρο

Ν. Λυγερός

Στο θέατρο
μαγειρεύουμε
τεχνητά
την φυσική
ουσία
ενώ στην κοινωνία
μαγειρεύουμε
φυσικά
το τεχνητό
γι’ αυτό
το πρώτο
είναι
της Ανθρωπότητας
και η δεύτερη
είναι
τόσο συχνά
με τη βαρβαρότητα.