66625 - Αν το θέατρο

Ν. Λυγερός

Αν το θέατρο
είναι τόσο κοντά
στην στρατηγική
είναι επειδή ζει
μέσα στα σενάρια
διότι είναι
μια υπερπραγματικότητα
που ξεπερνά
κάθε εμπόδιο
της κλασικής
πραγματικότητας
και γι’ αυτό είναι
τόσο βαθιά
μέσα στην ιστορία
της Ανθρωπότητας.