66629 - Στους διαλόγους

Ν. Λυγερός

Στους διαλόγους
μην επιλέγεις
την αντιπαράθεση
για να καλύψεις
ένα κοινωνικό
κενό.
Μην ξεχνάς
την ανθρωπιά
ως πυρήνα
διαλόγου
για την Ανθρωπότητα.