66631 - Και οι ασκήσεις

Ν. Λυγερός

Και οι ασκήσεις
του θεάτρου
επιτρέπουν
την παραγωγή
του έργου
αρκεί κι εσύ
να πιστέψεις
ότι η υπέρβαση
απελευθερώνει
τις ιδέες.