66633 - Η ερμηνεία σου

Ν. Λυγερός

Η ερμηνεία σου
είναι κομμάτι
της ζωής σου
που προσφέρεις
για να ζήσει
ο ρόλος σου
αλλά
και ο θεατής
το σενάριο
που δεν είχε
φανταστεί.