66634 - Δώσε το φιλί

Ν. Λυγερός

Δώσε το φιλί
της ζωής
στο ρόλο σου
για να γίνει
η ανάσταση
που αγγίζει
το κοινό
όταν βλέπει
μπροστά του
την άλλη ζωή
χάρη σε εσένα.