66641 - Χρωμάτισε

Ν. Λυγερός

Χρωμάτισε
τις νότες
με τα όργανα
που διαθέτεις
για να ζωντανέψει
το ύφος
μέσω διαφορετικής
εκτέλεσης
χάρη στον πλούτο
της μουσικής
ποικιλίας.