66652 - Σιγά σιγά

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά
ξεπεράσαμε
τις τεχνικές
δυσκολίες
της παρτιτούρας
και ακούσαμε
την ομορφιά
να βγαίνει
από τους ήχους
που έγιναν
μικρές νότες
για να συνοδεύσουν
τις άλλες
και να εμπλουτίσουν
τον κόσμο
με την λεπτότητά τους.