66654 - Με τη φωνή σου

Ν. Λυγερός

Με τη φωνή σου
έπιασες
τις πρώτες νότες
που ήθελε
να ζωντανέψεις
ο Bach
και ακούστηκε
η ομορφιά.
Γι’ αυτό
οι δυσκολίες
να ξέρεις
ότι είναι
φτιαγμένες
για να τις ξεπερνάμε
αλλιώς
πώς θα κάναμε
υπερβάσεις.